Foto:dpa                                   Europawahl 26. Mai 2019